Dergiler

YAYIN ADI YAYIN HAYATINA BAŞLANGIÇ TARİHİ URL EDİTÖR ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bülteni 2021
https://sbf.karatekin.edu.tr/fakulte-bulteni-15124-sayfasi.karatekin

Prof. Dr. Özcan Özkan

ozcanozkan@karatekin.edu.tr

Anatolian Bryology

2015

https://dergipark.org.tr/tr/pub/anatolianbryology

Doç. Dr. Serhat Ursavaş

serhatursavas@gmail.com

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 2015
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr

Doç. Dr. Meriç Çakır

mericcakir@karatekin.edu.tr

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd

Prof. Dr. Emre Şahin Dölarslan

dolarslan@karatekin.edu.tr

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss

Doç. Dr. Selim Cengiz

scengiz@karatekin.edu.tr

Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd

Prof. Dr. Özcan Özkan

ozcanozkan@karatekin.edu.tr

Darülhadis İslami Araştırmalar Dergisi 2021
https://darulhadis.karatekin.edu.tr/dergi-15851-sayfasi.karatekin

Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin

mehmetalia@karatekin.edu.tr

Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2021 https://turkiyat.karatekin.edu.tr/turkiyat-enstitusu-dergisi-15539-sayfasi.karatekin

Prof. Dr. Abdülselam Arvas

aarvas@karatekin.edu.tr

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2013
https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/board

Doç. Dr. Aydın Efe

yokturk33@gmail.com

Karatekin Hukuk Dergisi 2023 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kahd

Dr. Öğr. Üyesi Serdar DEMİRCİ

serdardemirci@karatekin.edu.tr

Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 2022 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckujsf

Doç. Dr. Haydar Koç

haydarkoc@karatekin.edu.tr

Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek

secilakilli@karatekin.edu.tr