Komisyon

Yayın Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ

Prof. Dr. Ertan BEŞE

Prof. Dr. İsmet ÜZEN

Yayın Komisyonu Sekreteryası

Niyazi Mete GÜRGAN